При Коломийчиській сільській військовій адміністрації працює уповноважена особа з питань опіки та піклування. Дані обов’язки виконує Неля Гайдидей, начальник відділу з питань забезпечення соціальних та публічних послуг. Вона пояснила хто може бути опікуном чи піклувальником, ким призначається така особа, права та обов’язки опікуна/піклування та підстави припинення такої діяльності.

Фото без опису

Поняття опіки та піклування

Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.
Опіка встановлюється над малолітніми особами (віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування), та фізичними особами, визнаними недієздатними.

Піклування встановлюється над неповнолітніми особами (віком від 14 до 18 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування), та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

Опікун/піклувальник призначається:

 • над недієздатною чи обмежено дієздатною особою судом за поданням органів опіки та піклування;
 • над малолітньою чи неповнолітньою особою (якщо питання не стосується обмеження дієздатності) - органом опіки і піклування відповідно до ч.1 ст. 61 Цивільного кодексу України.

Встановлення опіки/піклування відбувається за рішенням органів опіки та піклування або суду

Органами опіки та піклування є районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних, сільських, селищних рад. Орган опіки та піклування контролює умови утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування. При призначенні дитині опікуна або піклувальника враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

У разі визнання особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності особи встановлення опіки та піклування відбувається за рішенням суду. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої особи, чи визнання фізичної особи недієздатною подається до суду та розглядається в порядку окремого провадження.

Опіка/піклування над малолітньою та неповнолітньою особою теж розглядає суд, якщо при розгляді справи було встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування.

У всіх перелічених випадках опікун та піклувальник призначається судом за поданням органу опіки та піклування.

Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років.

Клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною має право подати опікун, представник органу опіки та піклування не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення строку дії рішення

Хто має право бути опікуном та піклувальником

Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника. Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Також може бути кілька опікунів або піклувальників.

Якщо над фізичною особою, яка перебуває у навчальному закладі, закладі охорони здоров'я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над нею здійснює цей заклад.

Опікуном або піклувальником не може бути особа яка позбавлена батьківських прав (якщо ці права не були поновлені), а також якщо поведінка та інтереси особи, що призначається опікуном/піклувальником суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування.

Крім того, відповідно до п.3.2. Правил опіки та піклування опікунами або піклувальниками не можуть бути особи, які:

 • не досягли 18 років;
 • визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 • перебувають на обліку або лікуються в психоневрологічних та наркологічних закладах;
 • раніше були опікунами чи піклувальниками та з їх вини опіку чи піклування було припинено;
 • позбавлені батьківських прав;
 • інтереси яких суперечать інтересам осіб, що підлягають опіці чи піклуванню;
 • засуджені за скоєння тяжкого злочину.

Опікун зобов'язаний:

 • дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та лікуванням;
 • опікун малолітньої особи зобов'язаний дбати про її виховання, навчання та розвиток;
 • вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави;
 • вчиняти правочини від імені та в інтересах підопічного. Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позички, а також не може здійснювати дарування від імені підопічного і зобов'язуватися від його імені порукою;
 • вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного;
 • дбати про збереження та використання майна підопічного в його інтересах. Якщо малолітня особа може самостійно визначити свої потреби та інтереси, опікун, здійснюючи управління її майном, повинен враховувати її бажання. Якщо підопічний є власником нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або передати його за договором в управління іншій особі, окрім майна, що знаходиться в іншій місцевості, опіка над цим майном встановлюється органом опіки та піклування за місцезнаходженням майна.

Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, допомоги на підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених на підопічну дитину відповідно до законів України, доходів від майна підопічного тощо.

Піклувальник зобов'язаний:

 • піклувальник над неповнолітньою особою: дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання, навчання та розвиток;
 • піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, зобов'язаний дбати про її лікування, створення необхідних побутових умов;
 • дає згоду на вчинення підопічним правочинів відповідно до ст. 32 та 37 ЦКУ. Піклувальник не може давати згоду на укладення договорів між підопічним та своєю дружиною (своїм чоловіком) або своїми близькими родичами, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування на підставі договору позички;
 • вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування

Дії опікуна можуть бути оскаржені заінтересованою особою, в тому числі родичами підопічного, до органу опіки та піклування або до суду.

Рішення органу опіки та піклування може бути оскаржено до відповідного органу, якому підпорядкований орган опіки та піклування, або до суду.

Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

 • відмовитися від прав на майно підопічного, у тому числі речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації;
 • видавати письмові зобов’язання від імені підопічного;
 • вчиняти правочини щодо: об’єкта житлової нерухомості та/або земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, власником або користувачем яких є підопічний;
 • відчуження (у тому числі шляхом міни або внесення (передачі) до статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи чи як вступного, членського та/або цільового внеску члена кооперативу), поділу, виділу нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є підопічний.

Піклувальник має право дати згоду на вчинення правочинів лише з дозволу органу опіки та піклування.

Підстави звільнення від повноважень опікуна та піклувальника

Суд, якщо він призначив опікуна чи піклувальника, або орган опіки та піклування за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна або піклувальника. Ця заява розглядається судом або органом опіки та піклування протягом одного місяця.

Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.

Суд, якщо він призначив піклувальника, або орган опіки та піклування може звільнити піклувальника від його повноважень за заявою особи, над якою встановлено піклування. За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх обов'язків, порушення прав підопічного, а також у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту.

Підстави припинення опіки

 • у разі передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам);
 • у разі досягнення підопічним чотирнадцяти років. Особа, яка здійснювала обов'язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього;
 • у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.

Підстави припинення піклування

 • досягнення фізичною особою повноліття;
 • реєстрації шлюбу неповнолітньої особи;
 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 • поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.