Кабінет міністрів України ухвалив Стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та операційний план з реалізації стратегії до 2025 року. Документ розроблений з метою забезпечення планомірного та неухильного зменшення розриву в оплаті праці жінок та чоловіків за працю рівної цінності.

Головною метою Стратегії є досягнення до 2030 року сталого скорочення гендерного розриву оплаті праці шляхом створення сприятливих умов та розроблення ефективних механізмів для забезпечення прогресу у відповідній сфері.

Стратегія зокрема спрямована на досягнення таких цілей: 

  • удосконалення законодавства про рівну оплату праці;
  • створення сприятливих умов для подолання стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;
  • створення сприятливих умов для зручного поєднання сімейних і професійних обов'язків. 

Для реалізації стратегії передбачається забезпечити виконання таких завдань:

  • забезпечення регулярного оновлення національної методики формування інформації щодо заробітної плати та гендерного розвиву в оплаті праці відповідно до міжнародних стандартів;
  • створення умов для збільшення кількості роботодавців, що впроваджують принцип гендерної рівності на робочому місці, зокрема принцип рівної оплати за працю рівної цінності;
  • впровадження масштабної кампанії “Звісно, зможеш” для подолання стереотипів і посилення ролі жінок у повоєнній відбудові;
  • створення умов для жінок і чоловік для здобуття освіти та  вибору професії у сферах, де вони традиційно не представлені тощо. 

Очікуваним результатом реалізації Стратегії є скорочення гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року на 5 відсоткових пунктів порівняно з 2021 роком. 

Разом з тим, практичним результатом реалізації також стане реалізація зобов'язань, взятих Україною в межах Міжнародної ініціативи “Партнерства Біарріц” та відповідність України критеріям членства у Міжнародній коаліції за рівну оплату праці (EPIC). 

Довідково

11 вересня 2020 року Україна приєдналась до «Партнерства Біарріц». Україна взяла на себе зобов’язання у п’яти сферах: розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

ЕРІС – це міжнародна ініціатива, започаткована Міжнародною організацією праці, ООН-Жінки, Організацією економічного співробітництва та розвитку для зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, дотримання принципу рівної оплати за рівноцінну працю в усіх країнах і галузях. Україна доєдналась до коаліції у 2020 році.

За інформацією Євроінтеграційного порталу

Фото без опису